اعطای نمایندگی در سراسر ایران

به سادگی می توانید نمایندگی چی میل را در شهر خود در سراسر ایران دریافت نمایید.

مراحل اخذ نمایندگی:

۱ )ثبت درخواست
۲ )مشاوره اولیه
۳ )ارسال مدارک و لوکیشن و عکس های دفتر نمایندگی
۴ )برسی واجدیت شرایط و تایید محل دفتر
۵ )ارجاع به کارشناسی فنی
۶ )تکمیل مدارک
۷ )سپردن تعهد محضری امضای نسخ قرارداد و گواهی امضای محضری
۸ )فیش واریزی
۹ )معرفی به تیم فنی برای دریافت سامانه اختصاصی و آغاز به کار آزمایشی و دریافت آموزش های الزم.***
جهت مشاوره ارسال پیام به تلگرام : ۰۹۱۳۷۴۷۱۹۲۳
@Moshaverchimaill
از صفحات ما بازدید نمایید :
https://t.me/chimail
http://instagram.com/chimaill